2B BOUWCONSTRUCTIES adviesbureau voor beton-, staal-, steen- en houtconstructies betrouwbare oplossingen en persoonlijke betrokkenheid
Speelhuislaan 173 4815 CD Breda
Unit: 116
tel 076-5816702 fax 076-5816703
e-mail: info@2b-bouwconstructies.nl

Bouwwerken moeten aan steeds meer regelgeving voldoen.

Denk hierbij o.a. aan eisen op het gebied van geluid, brandveiligheid, EPC-waarde, temperatuur factor en installaties. Daarbij moet de constructie maakbaar en economisch zijn. Hierdoor is het voor een constructeur belangrijk om over de grenzen van zijn eigen vakgebied heen te kijken zodat bovengenoemde zaken al in het constructief ontwerp betrokken worden.

Elk bouwwerk is uniek

Doordat elk bouwwerk uniek is brengen wij de mogelijke constructieve varianten schetsmatig in kaart en geven hierbij aan wat de voor- en nadelen van een oplossing zijn. Hierna kan dan een gedegen afweging worden gemaakt welke oplossing onder de gegeven omstandigheden de meest ideale oplossing is.

Persoonlijke betrokkenheid en begeleiding

Verder staat persoonlijke betrokkenheid bij projecten centraal. Geen ruis tussen de verschillende disciplines maar een contactpersoon die uw belangen behartigt vanaf het constructief ontwerp tot en met de uiteindelijke dimensionering en controle van de prefab-leverancier.

Meerwaarde constructeur

De kosten van een constructeur zijn vele malen lager kan de kosten van de uitvoering laat staan de kosten van eventueel herstel werkzaamheden. Een constructie goed doorrekenen waardoor er bijvoorbeeld enkele palen bespaard kunnen worden loont zeker de moeite. In het voortraject kost dit iets meer maar tijdens de uitvoering wordt dit ruimschoots terug verdient.