2B BOUWCONSTRUCTIES adviesbureau voor beton-, staal-, steen- en houtconstructies betrouwbare oplossingen en persoonlijke betrokkenheid
Speelhuislaan 173 4815 CD Breda
Unit: 116
tel 076-5816702 fax 076-5816703
e-mail: info@2b-bouwconstructies.nl

Vergunningsvrij bouwen.

Sinds de wetgeving van de Wabo zijn de mogelijkheden voor vergunningsvrij bouwen verruimd. Op de website van het omgevingsloket www.omgevingsloket.nl is een checklist waarbij men kan toetsen of een aanbouw of verbouwing vergunningsvrij is dan wel een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd.

Vergunningvrij bouwen houdt in dat de verbouwing of aanbouw niet vooraf door de gemeente wordt gecontroleerd. Maar men moet nog steeds aan de Nederlandse wetgeving van het Bouwbesluit 2012 voldoen. Conform de woningwet artikel 1a is de eigenaar verantwoordelijk dat er gebouwd wordt conform het Bouwbesluit 2012.

Gewijzigde rol opdrachtgever

Vaak wordt hierbij vergeten dat een aannemer op ervaring bouwt en meestal niet de kennis in huis heeft om een onderbouwd constructief ontwerp te maken. Bouwwerken moeten worden berekend op belasting die zich eens in de 50 jaar voordoen, dit wil dus niet zeggen dat als een bouwwerk bijvoorbeeld 5 jaar of 10 jaar staat dat het dan wel goed zit. Een garantie termijn van een aannemer is meestal 5 jaar of maximaal 10 jaar.

Als na een eventuele verkoop van een woning blijkt dat een constructie niet voldoet aan het bouwbesluit kan dit worden gezien als een verborgen gebrek (het was niet zichtbaar) en eventuele hieruit voortvloeiende kosten voor herstel kunnen dan verhaald worden op de vorige (verkopende) partij.

Kortom, omdat er geen extern toezicht is op de constructie zal de opdrachtgever dit zelf moeten regelen. Een aanbouw of verbouwing is te waardevol om je niet deskundig te laten adviseren. De kosten hiervoor vallen meestal in het niets ten opzichte van de totale verbouwing kosten. Sterker nog door een constructeur te kiezen met aandacht voor het werk worden zijn kosten ruimschoots terug verdient in de uitvoering.